Share |

Viisumianomuksen täyttöohjeet

Viisumianomus täytetään osoitteessa visa.kdmid.ru 

Kaikki punaisella tähdellä merkityt kohdat on täytettävä.

Ohjelma ei huoli ä, ö ja å-kirjaimia, eli käytetään niiden sijasta versioita ae, oe ja aa.

Purpose of visit (section)

 • Kerta- ja ryhmäviisumissa "Tourism"
 • Kaksikertaviisumissa "Business visits"
 • Vuoden ja kahden vuoden viisumissa "Business visits"

Purpose of visit

 • Kertaviisumissa "Tourism"
 • Ryhmäviisumissa "Tourism group"
 • Kaksikertaviisumissa "Commercial"
 • Vuoden ja kahden vuoden viisumissa "Commercial"

Visa category and type

 • Kertaviisumissa "Tourism"
 • Ryhmäviisumissa "Common tourist group"
 • Kaksikertaviisumissa "Common business"
 • Vuoden ja kahden vuoden viisumissa "Common business"

Number of entries

 • Kertaviisumissa "Single" 
 • Ryhmäviisumissa "Single"
 • Kaksikertaviisumissa "Double"
 • Vuoden ja kahden vuoden viisumissa "Multi"
Date of entry into Russia ja Date of exit from Russia
 • Toisin sanoen viisumin alkamis- ja päättymispäivä, esim. vuoden viisumissa 1.1.2011 - 1.1.2012

Have you ever had other names (maiden name, pseudonym, holy order etc.)?

 • Tähän kohtaan kaikki aikaisemmat nimet, kuten nimi ennen vihkimistä. Jos aikaisempia nimiä ei ole, voi kohdan jättää tyhjäksi.

Which institution you are going to visit?

 • Kaksikerta-, vuoden ja kahden vuoden viisumissa: "Organization"
 • Kerta- ja ryhmäviisumissa: "Travel company"

Name of organization

 • Vuoden viisumissa "tyhjään passiin" n. 6 viikon toimitusajalla: "OOO Anita"
 • Vuoden ja kahden vuoden viisumissa "tyhjään passiin" 2 viikon toimitusajalla: "OOO Akcent"
 • Kaksikerta-, vuoden ja kahden vuoden viisumissa: "OOO Akcent"
 • Kerta- ja ryhmäviisumissa: "OOO Skantravel"

Address

 • Vuoden viisumissa "tyhjään passiin" n. 6 viikon toimitusajalla: "Viipuri"
 • Vuoden ja kahden vuoden viisumissa "tyhjään passiin" 2 viikon toimitusajalla: "Viipuri"
 • Kaksikerta-, vuoden ja kahden vuoden viisumissa: "Viipuri"
 • Kerta- ja ryhmäviisumissa: "Moskova"

TIN organization

 • Vuoden ja kahden vuoden viisumissa "tyhjään passiin" 2 viikon toimitusajalla: 4704108921
 • Kaksikerta-, vuoden ja kahden vuoden viisumissa: 4704108921

Reference number

 • Kerta- ja ryhmäviisumissa: 011044

Confirmation number

 • Kerta- ja ryhmäviisumissa: 011044

Do you have medical insurance policy valid in Russia?

 • Tähän on tärkeää kirjoittaa sekä vakuutusyhtiön nimi että vakuutuksen numero.

Do you have a permanent residential address?

 • Valitse "Yes"

Your permanent address

 • Tähän kenttään kotiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Your phone number

 • Tähän kenttään puhelinnumero

HUOM.!
Do you work (study) in the present time?

 • Valitse "YES", vaikka oletkin työton tai eläkeläinen
 • Työtön/eläkeläinen tapauksessa
  • Name of employer "-"
  • Work position "tyoton/elakelainen"
  • Employer address "tähän kotiosoite"
  • Work telephone "tähän puhelinnumero"

Select the location where you will be applying your visa

 • Visa application center TWIN INVERSIONS (Turku)
   

Tarvittaessa avustamme viisumianomuksen täytössä.